OSP Stara Miłosna

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek...niezmiennie od 100 lat!

 Statut Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna

§18

Władzami OSP są:

1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna