OSP Stara Miłosna

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek...niezmiennie od 100 lat!

4 czerwca 2016 r. odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 180-lecia Warszawskiej Straży Pożarnej.

W obchodach wzieła udział reprezentacja OSP Stara Miłosna na czele z jej Prezesem - Ingą Abgarowicz, Wiceprezesem Naczelnikiem - Grzegorzem Szczepaniakiem oraz delegacją strażaków wraz  z pocztem sztandarowym. Uroczystości rozpoczęly się Mszą św. w intencji Ojczyzny, strażaków i ich rodzin w Kościele Seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Po niej nastąpił przejazd historycznych i współczesnych pojazdów pożarniczych z Placu Teatralnego na Plac Piłsudskiego.

Dalsze obchody odbyły się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie nastąpiła uroczysta zbiórka, po niej  zmiana warty i złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Dokonano też wpisów do księgi pamiątkowej oraz wręczenie wyróżnień, odznaczeń i awansów na wyższe stopnie strażakom Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.