OSP Stara Miłosna

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek...niezmiennie od 100 lat!

 

Jednostkę OSP Stara Miłosna tworzy
43 druhów i 7 druhen. 

Czym się zajmujemy?

Słysząc "Straż Pożarna" myślisz "walka z pożarami"? Jak najbardziej, ale nie tylko. Bliskość Dróg Krajowych (nr 2 i 17) wymusza na nas coraz większą liczbę interwencji z zakresu ratownictwa technicznego. Zaś anomalie pogodowe obligują nas do działań przeciwpowodziowych. Co więcej, dostrzegając wagę edukacji dla bezpieczeństwa, organizujemy pogadanki, prelekcje i pokazy w okolicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceach. Przy naszej OSP działa również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, gdzie młodzi adepci pożarnictwa mogą zaznajamiać się ze specyfiką słuzby. Jesteśmy obecni także w trakcie imprez masowych (sportowych i kulturalnych) zapewniając zabezpieczenie medyczne i przeciwpożarowe. W 2018 roku wyjeżdzaliśmy do działań ratowniczo - gaśniczych blisko 200 razy. Ponadto, 99-krotnie zabezpieczaliśmy rejony operacyjne warszawskich OSP. Służymy mieszkańcom Starej Miłosnej i okolic 24h na dobę/ 7 dni w tygodniu. 

Wyszkolenie
Strażacy OSP Stara Miłosna to kadra dobrze przygotowana do wypełniania powierzanych im działań dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu i ciągłemu podnoszeniu swoich kwalifikacji. Druhowie naszej jednostki uczestniczą w licznych kursach i szkoleniach pogłębiających ich umiejętności z zakresu walki z pożarami i ratownictwa specjalistycznego organizowanych przez Komendę Miejską PSP w Warszawie. 


Nazwa kursu/ szkolenia Liczba druhów posiadających przedmiotowe kwalifikacje
Szkolenie podstawowe
strażaków ratowników OSP
50
Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP 37
Ważne uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika 33
Szkolenie dowódców OSP 15
Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach 10
Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 12
Szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 11

Chcesz wstąpić w szeregi OSP ? Zapraszamy serdecznie!