OSP Stara Miłosna

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek...niezmiennie od 100 lat!

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Miłośnie. Jednostka ta działa na terenie Warszawy i okolic nieprzerwanie od 1916 r. 

W witrynie tej znaleźć można informacje o naszej historii, podstawie prawnej działalności, bieżących wydarzeniach z życia jednostki, jak również dane kontaktowe. 

 

Z radością informujemy, że 16 stycznia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z funduszy UE projektu "Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych"

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych

Wartość projektu: 1 505 165,53 zł

Wkład m.st. Warszawy:  888 297,87 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 616 867,66 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy

 

Projekt pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnychjest dofinansowany ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Przedmiotem projektu jest zakup nowego specjalistycznego sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna, niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych. Wnioskodawca przewiduje zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz ze sprzętem zamontowanym na stałe oraz sprzętu  niezamontowanego na stałe: pompą pożarniczą, zestawem ratownictwa technicznego, zestawem ratownictwa medycznego, agregatem prądotwórczym oraz zakup sprzętu specjalistycznego przeciwpowodziowego, a także stanowiącego wyposażenie grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno – ekologicznego oraz grup poszukiwawczo –ratowniczych. Podwozie samochodu z napędem na cztery koła oraz wyposażenie w drabinę składaną umożliwi prowadzenie akcji ratowniczych w różnych warunkach, zarówno na terenach leśnych jak i na terenach zurbanizowanych.

Dodatkowo projekt zakłada realizację działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu propagowanie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa.

OSP Stara Miłosna, która Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została włączona z dniem 14 kwietnia 1995 r. do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, pełni istotne funkcje w zabezpieczaniu operacyjnym miasta Warszawa. Z uwagi na lokalizację na granicy czterech rejonów operacyjnych, OSP Stara Miłosna jest dedykowana do wielu zdarzeń również poza  granicami Warszawy. Rejon działania jest bardzo zróżnicowany: połączenia drogowe, budynki wielomieszkaniowe, zakłady pracy, a jednocześnie dużo jest terenów bagiennych, leśnych, nieużytków rolnych oraz starych zabudowań drewnianych.

 

16.01.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.